Τέσσερις κηδείες σήμερα Σάββατο12 Μαρτίου στον νομό Λάρισας

1. Ρεβέκα Πάκου ετών 88

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας

2. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος ετών 58

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Μάνδρας

3. Αλεξάνδρα Σπανού ετών 69

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4. Κωνσταντίνος Λάτσος ετών 47

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας