Τέσσερις κηδείες σήμερα Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 στον νομό Λάρισας

1. Νικόλαος Μπασδέκης ετών 93

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ελιάς Γόννων

2. Βικτωρία Καραλή ετών 90

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3. Στέφανος Λιούτας ετών 82

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4. Γεώργιος Ντικούδης ετών 77

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου Κοιλάδας Λάρισας