Πέντε κηδείες σήμερα Σάββατο 9 Ιουλίου 2022 στον νομό Λάρισας

1. Δημήτριος Εμμανουήλ ετών 92

Ωρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2. Αχιλλέας Μπαλάφας ετών 76

Ωρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3. Σιδέρω (Τζούλια) Παπαγιαννοπούλου - Καλούδη ετών 78

Ωρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4. Ανδρομάχη (Μάχη) Σαρχώση ετών 93

Ωρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Τυρνάβου 

5. Ζωή Κουκουτιανού ετών 86

Ωρα 13:00 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην Αμυγδαλή Λάρισας