Πέντε κηδείες σήμερα Σάββατο 8 Μαΐου 2021 στον νομό Λάρισας

1. Γεώργιος Κοντοδήμος ετών 65

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

2. Γεώργιος Μπαζούκης ετών 92

Ωρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3. Ιουλία Δίκου ετών 96

Ωρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4. Πολυξένη Μπέλλου ετών 76

Ωρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

5. Πασχάλης Γκινούδης (ιερέας) ετών 95

Ωρα 10:30 Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου Κοιλάδας Λάρισας