Έντεκα κηδείες σήμερα Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Δημήτριος Παπακώστας ετών 63

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2. Γεώργιος Καλούμενος ετών 68

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3. Κωνσταντίνος Μακρής ετών 63

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4. Βασιλική Μαλαχτάρη ετών 99

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μεγαλοβρύσου Αγιάς

5. Γεώργιος Κουτσογιάννης ετών 91

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

6. Ευαγγελία Μπουζώνα ετών 88

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Νέου Κοιμητήριο (Λαζάρου)

7. Ρωξάνη Μάλλιου ετών 79

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

8. Ολγα Τσιντζιράκου ετών 78

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μελιβοίας

9. Ευθύμιος Κωστόπουλος ετών 80

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

10: Στέργιος Ζαχαρούλης ετών 90

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Πλατυκάμπου

11.Στέργιος Τριανταφύλλου ετών 68

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου