Δύο κηδείες σήμερα Σάββατο 30 Απριλίου 2022 στον νομό Λάρισας

1. Μαρία Ζιάκα ετών 89

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου στη Λάρισα

2. Αθανάσιος Καμπίσιος ετών 79

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου στην Αγιά