Δύο κηδείες σήμερα Σάββατο 16 Ιουλίου 2022 στον νομό Λάρισας

1. Νικόλαος Νεχωρίτης ετών 78 

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2. Δημήτριος Μπατρακούλης ετών 84

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας