Σε τρεις τακτικές συνεδριάσεις έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρδίτσας. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν υπό την προεδρία του αρμόδιου αντιδημάρχου πολιτικής προστασίας κ. Σωτήρη Αντωνίου και με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων θεσμικών και υπηρεσιακών παραγόντων που εμπλέκονται. Στη διάρκεια τους παρουσιάστηκαν οι κεντρικοί στόχοι για τη φετινή θερινή περίοδο και επικαιροποιήθηκαν τα επιχειρησιακά σχέδια που θα χρειαστεί να εφαρμοστούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ο κ. Αντιδήμαρχος μετά από σύντομο χαιρετισμό και αφού ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την έως τώρα άψογη συνεργασία αναφέρθηκε στο τυπικό των συναντήσεων και στις τηλεδιασκέψεις που γίνονται από την πλευρά της Πολιτικής Προστασίας της.
Στη συνέχεια τόνισε την αξία της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών ώστε να ενεργούν στην κατεύθυνση της πρόληψης επικίνδυνων καταστάσεων και ανέφερε το ενημερωτικό υλικό (αφίσες) που έστειλε η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για δασικές πυρκαγιές και το οποίο φρόντισε να αναρτηθεί στο site του Δήμου, να γίνει διανομή σε όλες τις κοινότητες και να τοιχοκολληθεί σε δημοτικά κτίρια.
Έγινε αναφορά στις ενέργειες-εργασίες αντιπυρικής προστασίας οι οποίες είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε έχουν προγραμματισθεί να υλοποιηθούν, είτε έχουν ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένες πεδινές και ημιορεινές περιοχές του Δήμου σε σημεία που έχει υποδείξει εγγράφως η Π.Υ.
Επίσης στα ορεινά έχουν σταλεί μηχανήματα. Ωστόσο όπως επισήμανε ο κ. Αντωνίου δεν είναι δυνατόν με τα χρήματα που δίνονται για πυροπροστασία να γίνουν ολοκληρωμένοι καθαρισμοί. Επίσης κάποιοι δρόμοι είναι δασικοί.
Ακόμη για τα ιδιωτικά οικόπεδα η υπηρεσία καθαριότητας έστειλε τις σχετικές ειδοποιήσεις σύμφωνα με αυτά που ορίζει πυροσβεστική διάταξη. Επίσης ο κ. Αντωνίου υπογράμμισε ότι ειδικά για το θέμα των ιδιοκτητών οικοπέδων που δεν προβαίνουν σε καθαρισμό, οι διατάξεις έχουν αυστηροποιηθεί και στην περίπτωση που αναγκαστεί να επέμβει ο Δήμος, το οικονομικό κόστος που προκύπτει για τον οικοπεδούχο είναι πολύ υψηλό.