Σύσκεψη με στόχο τον συντονισμό όλων των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου, της ΔΕΥΑΚ και του ΤΟΕΒ Ταυρωπού ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας, πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στο Δημαρχείο Καρδίτσας. Η σύσκεψη είχε ως αντικείμενο ζητήματα πολιτικής προστασίας. Έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και συζητήθηκαν όλα τα σημεία που χρήζουν παρέμβασης ώστε στην περίπτωση που η ένταση της κακοκαιρίας είναι μεγάλη, να μην προκύψουν προβλήματα. Ειδικότερα εξετάστηκε η κατάσταση των ποταμών που διέρχονται από περιοχές του Δήμου και η κατάσταση των αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων. Στη σύσκεψη έγινε συντονισμός μεταξύ Δήμου και ΤΟΕΒ, ώστε να υπάρξει καθαίρεση και καθαρισμός φραγμάτων όπου αυτά υπάρχουν. Επίσης έγιναν επαφές με τους υπευθύνους της πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας και των όμορων Δήμων, με στόχο και σε αυτό το επίπεδο να υπάρχει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός για τις παρεμβάσεις που κρίνονται αναγκαίες. Ακόμη ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Κουρτεσιώτης επισήμανε ότι ήδη έχει επικοινωνήσει με τους τοπικούς επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε αν απαιτηθεί να συνδράμουν.
Στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ κ. Κων/νο Παπαλό για την κατάσταση του αποχετευτικού δικτύου της πόλης και αποφασίστηκε να γίνει επιθεώρηση στα σημεία που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν πλημμυρικά φαινόμενα. Επίσης αποφασίστηκε να γίνει επιθεώρηση και πέριξ των σχολικών συγκροτημάτων.
Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας ο μηχανισμός του Δήμου της ΔΕΥΑΚ και του ΤΟΕΒ θα παραμείνουν σε επιφυλακή ώστε αν χρειαστεί να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Σπύρος Κουρτεσιώτης ο οποίος και προήδρευσε, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών υπηρεσιών κ. Αριστ. Σπάνιας, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Σωτ. Αντωνίου, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ. Κων/νος Παπαλός, ο Αντιπρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού κ. Τιμ. Ευθυμίου, η Γραμματέας του Τοπικού Συντονιστικού Πολιτικής Προστασίας κ. Ελ. Νταβανά και η ειδική σύμβουλος αρμόδια για τεχνικά θέματα κ. Αφρ. Τασιοπούλου.