Στην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας.

Συγκεκριμένα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου δόθηκε στη δημοσιότητα η προκήρυξη για 11 προσλήψεις 5μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού. Το υποέργο αφορά “Αρχαιολογικές εργασίες για την εκτέλεση του έργου “ΕΠ. Ο. Λάρισας –Καρδίτσας: Κατασκευή τμήματος παράκαμψης Συκεώνας” στο πλαίσιο της πράξης“ΕΠ. Ο. Λάρισας –Καρδίτσας: κατασκευή τμήματος παράκαμψης Συκεώνας”.

Οι προσλήψεις αφορούν τις ειδικότητες:

Π.Ε. Αρχαιολόγων (1)

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (1)

ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών (9)

Περιοχή απασχόλησης θα είναι η Δ.Ε. Φύλλου