"Πράσινο φως" για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1,6 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,6 MW στην κοινότητα Βλασίου του Δήμου Αργιθέας έδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Ειδικότερα δόθηκε άδεια παραγωγού στην εταιρεία «ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SKOUDERI ENERGY PC» με διάρκεια ισχύος (25 έτη) έως τα μέσα του Φεβρουαρίου του 2046 με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα.

Το σχετικό αίτημα της εταιρείας υποβλήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2019.

karditsaLive.Net