Με δεδομένες τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν την Πέμπτη 24 Ιουνίου στην περιοχή, η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας αποφάσισε να σταματήσει η λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων στις 11:30 (δύο τελευταίες διδακτικές ώρες).

Επίσης αποφάσισε να μην λειτουργήσουν τα ολοήμερα σχολεία.