Πίσω από τα νούμερα και τις ελκυστικές εθελούσιες εξόδους, στις Ελληνικές τράπεζες  μαίνεται ένα ανομολόγητο παρασκήνιο παζαρέματος και πιέσεων για να επιτευχθούν οι απαιτήσεις της, αυτονόητης κατά τα άλλα, ψηφιοποίησης και να αποχωρήσουν οι εργαζόμενοι που θεωρούνται  υπεράριθμοι.

Περισσότερα στο thessaliaeconomy.gr