Δεν θα έχει συνέχεια, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το επιχειρηματικό εγχείρημα κάποιων εταιρειών να εγκαταστήσουν αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 233,45 ΜW περίπου σε διάφορα σημεία στην περιοχή της Αργιθέας και ευρύτερα των Αγράφων, καθώς οι Άδειες Παραγωγής – Βεβαιώσεις Παραγωγού- Βεβαιώσεις Παραγωγού Ειδικών Έργων που είχαν εξασφαλίσει κατά καιρούς, έληξαν  χωρίς να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για να τις διατηρήσουν σε ισχύ!

Πρόκειται για έξι σχεδιαζόμενα αιολικά έργα εντός των ορίων του Νομού Καρδίτσας και δύο ακόμη στα όρια των Νομών Καρδίτσας και Ευρυτανίας, για τα οποία οι εταιρείες που είχαν λάβει τις σχετικές βεβαιώσεις και άδειες δεν τις ανανέωσαν.

Δεν προσκόμισαν εγγυητική επιστολή

Ειδικότερα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  είχε καλέσει τους κατόχους αδειών παραγωγής σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Hλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, Βεβαιώσεων Παραγωγού, Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων, οι οποίες έχουν εκδοθεί ή επρόκειτο να εκδοθούν μέχρι τη 15/4/2022, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών αιτήσεων χορήγησης Άδειας Παραγωγής, Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, για τις οποίες δεν είχε υποβληθεί μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία πλήρες αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης, να προσκομίσουν την Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού μέχρι τη 15/4/2022 προκειμένου να διατηρηθούν σε ισχύ οι Άδειες Παραγωγής, οι Βεβαιώσεις Παραγωγού ή οι Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή προκειμένου να αξιολογηθούν οι εκκρεμείς αιτήσεις. Στην σχετική ανακοίνωση οριζόταν σαφώς ότι «σε περίπτωση μη προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού μέχρι την ως άνω προθεσμία παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν οι Άδειες Παραγωγής, οι Βεβαιώσεις Παραγωγού ή οι Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων, καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό και αφορά στις ως άνω άδειες, ενώ οι εκκρεμείς αιτήσεις απορρίπτονται»

Ποια σχεδιαζόμενα έργα έχασαν την άδεια

Η ΡΑΕ σε συνέχεια όλων των παραπάνω ανήρτησε  στην ιστοσελίδα της Πίνακα Αδειών Παραγωγής / Βεβαιώσεων Παραγωγού / Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων οι οποίες έπαυσαν αυτοδικαίως να ισχύουν στις 16.04.2022 στον οποίο περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

1.GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ AE ισχύος 16,8 MW   στη θέση «Αετός & Πύργος» του Δήμου Αργιθέας (ΔΕ Αχελώου &  Ανατολικής Αργιθέας)

2.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ισχύος 36 MW στη θέση «Γιώτης» της ΔΕ Ιτάμου του Δ. Καρδίτσας    

3.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 ισχύος 37,5 MW στη θέση «Καπροβούνι Κεφαλόβρυση των Δ.Ε. Ιτάμου και Καλλιφωνίου του Δ. Καρδίτσας     

4.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 ισχύος 37,5 MW στη θέση «Κούλια - Κορυφή – Προφήτης Ηλίας» της ΔΕ Καλλιφωνίου  του Δ. Καρδίτσας 

5.ΣΠΙΘΑΣ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ισχύος 12,6 MW στη θέση «Μεγάλη Ράχη»  των Δ.Ε. Καλλιφωνίου,  Μενελαίδας των Δ. Καρδίτσας και Σοφάδων αντίστοιχα        

6.ΑΝΕΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ισχύος 21,25 MW στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δ. Αργιθέας 

7.ΣΠΙΘΑΣ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣισχύος 37,8 MW στη θέση «Βουλγάρα» των Δ.Ε Καλλιφωνίου, Μενελαΐδας , Φουρνά των Δ. Καρδίτσας, Σοφάδων και Καρπενησίου αντίστοιχα.

8.ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ & ΣΙΑ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 1 Ε.Ε. στη θέση «Πουλί» των Δ.Ε. Αγράφων και Ιτάμου των Δήμων Αγράφων και Καρδίτσας αντίστοιχα

Πέρα από τα αιολικά έργα έπαυσαν αυτοδικαίως να ισχύουν οι σχετικές άδειες – βεβαιώσεις και για 1 Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στη θέση Καλη Κώμη- Ρέμα Αλμύρα του Δ. Αργιθέας, 10 Σταθμούς Φωτοβολταϊκών σε περιοχές των Δ. Καρδίτσας, Σοφαδων, Παλαμά και Μουζακίου, 6 Βιομάζας σε περιοχές των Δήμων Καρδίτσας και Σοφάδων και 1 Συμπαραγωγής Hλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Δήμο Σοφάδων.

Η απόφαση της ΡΑΕ δίνει ένα μικρό περιθώριο ενστάσεων, αλλά με δεδομένο ότι είχαν δοθεί και παρατάσεις στην προθεσμία κατάθεσης των εγγυητικών χωρίς οι εταιρείες να ανταποκριθούν εκτιμάται ότι η συντριπτική τουλάχιστον πλειοψηφία δεν πρόκειται να διεκδικήσουν ανανέωση των αδειών τους.

karditsaLive.Net