Δεν είναι λίγοι οι Δήμοι της χώρας που εισπράττουν το Τέλος Παρεπιδημούντων χωρίς να αξιοποιούν το συνολικό εισπραττόμενο ποσό προς γενικότερο όφελος των επιχειρήσεων που το αποδίδουν.  
Υπάρχουν όμως και Δήμοι που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την πλήρη αξιοποίηση των εισπραττόμενων κονδυλίων. Μία τέτοια περίπτωση είναι ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα οποίος αποφάσισε τη δημιουργία κωδικού στον προϋπολογισμό του με τον χαρακτηρισμό «Ταμιείον Περιβάλλοντος» στον οποίο θα εγγράφονται τα ποσά που εισπράττει ο Δήμος από το τέλος παρεπιδημούντων κάθε χρόνο και δεν θα μεταφέρονται σε κανέναν άλλο κωδικό στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
Το ποσό που θα εγγράφεται κάθε χρόνο θα είναι αυτό που εισπράχθηκε την προηγούμενη χρονιά, με εξαίρεση τη φετινή χρονιά για την οποία θα εγγραφούν 50.000 ευρώ τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για δενδροφυτεύσεις και αναβάθμιση πάρκων και χώρων θέασης, δημιουργία μονοπατιών και γενικά έργα βελτίωσης του Περιβάλλοντος. Οι περιοχές παρέμβασης θα επιλεγούν με το κριτήριο της ισότιμης μεταχείρισης των κοινοτήτων ανεξάρτητα από τον πληθυσμό ή τις τουριστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε αυτές, ακριβώς για να επιτευχθεί η ισόρροπη ανάπτυξη περιμετρικά της λίμνης και προστασία του Περιβάλλοντος.
Να σημειωθεί ότι ο όρος «Ταμιείον» είναι αρχαιοελληνικός και δηλώνει την πολιτική βούληση σε συνδυασμό με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.
Οι πόροι του Ταμιείου στο Δήμο θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από τον τοπικό φόρο του Τουρισμού, το γνωστό «τέλος παρεπιδημούντων 0,5%», το οποίο καταθέτουν οι επαγγελματίες στο Δήμο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Νάνο:
«Εμείς θέλουμε αυτό να επιστρέφει στους ίδιους τους επαγγελματίες με τη μορφή βελτίωσης - ανάπλασης - αναβάθμισης των περιοχών παρέμβασης στην πηγή από την οποία προέρχεται. Με τον τρόπο αυτό δείχνουμε την αναγνώριση της συνεισφοράς των επαγγελματιών στην προβολή και ανάπτυξη της περιοχής και πως ο Δήμος δεν τους βλέπει πλέον ως ένα απλό έσοδο και ως πελάτες που απλά συνεισφέρουν στα δημοτικά ταμεία. Σκοπός μας είναι μέσα από το Ταμιείον Περιβάλλοντος να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις αισθητικής αποκατάστασης και αναβάθμισης σε κοινόχρηστους χώρους, οι οποίες μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν: δενδροφυτεύσεις, φυτοτεχνικές παρεμβάσεις, δημιουργία θέσεων θέας, καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου, τοποθέτηση μικρών κάδων απορριμμάτων,κ.α.
Επίσης θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν εκδόσεις που θα αναδεικνύουν την Ιστορία και τον Πολιτισμό της περιοχής μας. Στόχος μας οι επισκέπτες να απολαμβάνουν καλαίσθητους και οργανωμένους χώρους. Το οφείλουμε στους επαγγελματίες οι οποίοι επενδύουν στην περιοχή και επιχειρούν κάτω από δύσκολες συνθήκες να προσελκύσουν επισκέπτες στην περιοχή. Το Ταμιείον Περιβάλλοντος εντάσσεται στο συνολικό μας σχεδιασμό για ανάπλαση της όψης των κοινοτήτων του Δήμου και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη δημιουργία συνθηκών αύξησης της επισκεψιμότητας και των διανυκτερεύσεων στις κοινότητες της λίμνης Πλαστήρα. Τα έσοδα από το τέλος παρεπιδημούντων υπολογίζονται περί τις 20.000 με 25.000 ευρώ κατ’ έτος».
Εμείς από την πλευρά μας ελπίζουμε το παράδειγμα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα να ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι της χώρας…

tornosnews.gr