Νέα διορθωμένα σχέδια που θα αφορούν τις παρεμβάσεις που προβλέπονται να γίνουν στο χώρο της Δημοτικής Αγοράς στο πλαίσιο του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καρδίτσας», γνωστού και ως Open Mall ζητά το Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να εγκρίνει τη σχετική μελέτη του έργου.

Το Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων & Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας το οποίο εμπλέκεται στη διαδικασία έγκρισης της μελέτης, καθώς στον προτεινόμενο χώρο των παρεμβάσεων βρίσκονται κτίρια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα ή μνημεία ενέκρινε υπό προϋποθέσεις τη μελέτη που απέστειλε ο Δήμος Καρδίτσας και αναμένει να γίνουν οι διορθώσεις που υποδεικνύει προκειμένου να δώσει την τελική έγκριση.

Υπογειοποίηση κάδων και μη κατασκευή του στεγάστρου έναντι της Ηλεκτρικής

Ειδικότερα η Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ ζητά:

-Να γίνει υπογειοποίηση των πράσινων κάδων και τοποθέτηση τους σε ένα μόνο χώρο της πλατείας της Δημοτικής Αγοράς, στη ΒΔ γωνία της (4 πράσινοι κάδοι). Επίσης να γίνει υπογειοποίηση 4 πράσινων κάδων όμορα του πεζοδρόμου Γ.Αβέρωφ, μεταξύ του το κτηριακού συγκροτήματος, της Παλιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας Καρδίτσας και του σουπερμάρκετ (εφαπτόμενα με αυτό).

-Να βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή καταλληλότερος χώρος για την τοποθέτηση των μπλε κάδων ανακύκλωσης, υπογειοποιημένων, επίσης.

-Να μην κατασκευαστεί το στέγαστρο, στη ΒΔ γωνία της πλατείας της Δημοτικής Αγοράς, διότι, σύμφωνα με τη γνώμη της Υπηρεσίας «δεν λειτουργεί ως νοητός συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο επιβλητικών κτιρίων (Δημοτική Αγορά – Παλαιά Ηλεκτρική), αλλά ως ρωγμή στην ενότητα του δημοσίου χώρου και ως εμπόδιο στην απρόσκοπτη θέαση των μνημείων της περιοχής.»

Το Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων & Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας ζητά να του υποβληθούν νέα διορθωμένα σχέδια, σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, προκειμένου να θεωρηθούν.

«Η απόφαση αυτή εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν.4858/2021, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των ισχυουσών γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων, δεν αντικαθιστά ενδεχόμενη οικοδομική άδεια ή οιαδήποτε άλλη άδεια απαιτείται από το νόμο από οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή Υπηρεσία και δεν αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο απονομή ή αναγνώριση δικαιωμάτων κυριότητας, νομής ή κατοχής. Η τυχόν εκτέλεση εργασιών κατ’ υπέρβαση της χορηγούμενης έγκρισης επιφέρει την εκ του νόμου ακυρότητα του παρόντος, καθώς και την επιβολή διακοπής εργασιών ή καθαίρεσης οποιασδήποτε αυθαίρετης κατασκευής.» καταλήγει το έγγραφο που απέστειλε στο Δήμο Καρδίτσας η εν λόγω Υπηρεσία που θεωρεί ότι μόνο έτσι δεν θα προκληθεί άμεση ή έμμεση βλάβη στα  μνημειακού χαρακτήρα κτίρια της περιοχής παρέμβασης,

Τα κτίρια ενδιαφέροντος του Υπουργείου Πολιτισμού

Τα  κτίρια που ενδιαφέρουν την υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ είναι :

Το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς που , χαρακτηρίσθηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία,

- Το Μητροπολιτικό Μέγαρο που έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του 1981 ενώ με νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις χαρακτηρίστηκαν ως έργα τέχνης οι  δύο όψεις του κτηρίου, επί των οδών Πλαστήρα και Ιεζεκιήλ, και αργότερα και η τρίτη επί της οδού Αρτεσιανού ως έργων τέχνης

- Το κτιριακό συγκρότημα, της Παλιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας στη συμβολή των οδών Γ. Αβέρωφ και Ν. Πλαστήρα, το κέλυφός του οποίου χαρακτηρίστηκε, ως μνημείο

-Το πέτρινο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Υψηλάντου, το κέλυφός του οποίο επίσης είναι χαρακτηρισμένο, ως μνημείο,

-Το κτίριο του Ξενοδοχείου «Άρνη» που είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης.

KarditsaLive.Net