Ανακοινώθηκαν σήμερα Δευτέρα (25/11) από το Δήμο Καρδίτσας τα αποτελέσματα για την προκήρυξη ΣΟΧ 2/2019 που αφορούσε την πρόσληψη 16 συμβασιούχων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Ο αριθμός των ατόμων ανά ειδικότητα ήταν ο ακόλουθος:
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 12 θέσεις - Έγιναν 301 αιτήσεις
ΔΕ χειριστών εκσκαφέα –φορτωτή (JCB) 1 θέση - Έγιναν 10 αιτήσεις και 3 από αυτές απορρίφθηκαν)
ΔΕ χειριστών αγροτικού ελκυστήρα (τρακτέρ) 2 θέσεις - Έγιναν 22 αιτήσεις και 3 από αυτές απορρίφθηκαν)
ΔΕ χειριστών φορτωτή 1 θέση - Έγιναν 17 αιτήσεις και 7 από αυτές απορρίφθηκαν)
Τα αποτελέσματα:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

ΔΕ χειριστών εκσκαφέα –φορτωτή (JCB)

ΔΕ χειριστών αγροτικού ελκυστήρα (τρακτέρ)

ΔΕ χειριστών φορτωτή

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

ΔΕ χειριστών εκσκαφέα –φορτωτή (JCB) 

ΔΕ χειριστών αγροτικού ελκυστήρα (τρακτέρ) 

ΔΕ χειριστών φορτωτή

karditsalive.net