Σε προχωρημένο στάδιο ετοιμασίας βρίσκεται προκήρυξη για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 17 ατόμων από την Βουλή των Ελλήνων που θα αφορά κυρίως Στενογράφους και Πτυχιούχους Πληροφορικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προκήρυξη αυτή θα προβλέπει επιλογή με μοριοδότηση ενώ οι τελευταίες προσλήψεις πριν σχεδόν μια δεκαετία είχαν γίνει με γραπτό διαγωνισμό. Ηταν η προκήρυξη 1Γ/2010 του ΑΣΕΠ που αφορούσε την πλήρωση συνολικά δέκα οκτώ (18) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδου Στενογράφων (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) στη Βουλή των Ελλήνων. Μάλιστα, τα οριστικά αποτελέσματα όπως φαίνεται και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2016 ενώ δεν είχε καλυφθεί το σύνολο των 18 θέσεων καθώς οι διοριστέοι ήταν 14 δηλαδή 9 ΠΕ, 2 ΤΕ και 3 ΔΕ. Υπενθυμίζεται ότι τότε, οι υποψήφιοι για θέσεις Στενογράφων είχαν διαγωνισθεί σε Ελληνική Στενογραφία, Επεξεργασία Κειμένου σε Η/Υ, Θεωρητική απόδοση κειμένου και στο αντικείμενο «Στοιχεία δημοκρατικών θεσμών και λειτουργίας κοινοβουλίου». Στο μεταξύ, φαίνεται πως το Κοινοβούλιο ετοιμάζεται για πρόσθετες προσλήψεις που θα αφορουν την στελέχωση του Ιδρύματος της Βουλής. Ο νέος Κανονισμός του Ιδρύματος της Βουλής προβλέπει την σύσταση 55 θέσεων προσωπικού.

Οπως αναφέρεται, «οι 55 θέσεις προσωπικού τελούν υπό καθεστώς σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και κατανέμονται ως ακολούθως ανα επίπεδο εκπαίδευσης: 43 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 3 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 9 θέσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Στην κατανομή προβλέπονται μεταξύ άλλων θέσεις διοικητικού προσωπικού, λογιστών, ιστορικών, δημοσιογράφων κ.α.

Πηγή: dimosio.gr