Σχεδόν οι μισές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ( 42,5%) έχουν ήδη κάνει και συνεχίζουν να κάνουν χρήση του μέτρου της μείωσης του ενοικίου από τον περασμένο Μάρτιο. Η έκρηξη της πανδημίας και τα νέα δεδομένα στην αγορά δεν άφησαν πολλά περιθώρια καθώς μόνο τρεις στους δέκα επιχειρηματίες διαθέτουν ιδιόκτητη επαγγελματική στέγη ενώ μόλις το 24,8% δεν προχώρησε σε σχετική αναπροσαρμογή πιθανώς καθώς δεν θεωρήθηκε ότι πλήττεται από την υγειονομική κρίση. Μάλιστα από εκείνους που βρέθηκαν σε καθεστώς πλήρους αναστολής τη λειτουργίας τους , σε μείωση ενοικίου προχώρησαν περισσότεροι από τους επτά στους δέκα (73%).
Η υγειονομική κρίση και το lockdown στην αγορά δεν άφησε πολλά περιθώρια στους ανθρώπους της αγοράς με αποτέλεσμα επιχειρήσεις που στεγάζονται σε μη ιδιόκτητα ακίνητα να προχωρήσουν άμεσα σε μείωση του ενοικίου κατά 40% μετά την ανακοίνωση του σχετικού μέτρου από την κυβέρνηση με ότι αυτό σημαίνει και για τα εισοδήματα των ιδιοκτητών πολλοί εκ των οποίων βασίζονταν σε αυτά τα χρήματα για την κάλυψη και των δικών τους αναγκών.
Στο εμπόριο και τις υπηρεσίες τα περισσότερα μειωμένα ενοίκια
Οι κλάδοι των υπηρεσιών και του εμπορίου ήταν αυτοί οι κλάδοι που αξιοποίησαν σε μεγαλύτερο ποσοστό το μετρό αυτό της κυβέρνησης ενώ σε χαμηλότερα ποσοστά κινήθηκε ο κλάδος της μεταποίησης καθώς αρκετές είναι οι επιχειρήσεις στον κλάδο που διαθέτουν ιδιόκτητα ακίνητα. Τα στοιχειά αυτά καταγράφει η έκτακτη έρευνα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος με θέμα: Έκτακτη Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, η οποία αποτελεί αποτελεί μέρος των ερευνών που διεξάγει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρεία MARC για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Ειδικότερα από τα επιμέρους στοιχεία της έρευνας σημειώνεται ότι τα υψηλότερα ποσοστά αξιοποίησης του εν λόγω μέτρου καταγράφηκαν στις υπηρεσίες (45,1%) και στο εμπόριο (44,3%). Στην μεταποίηση το ποσοστό ήταν σημαντικά χαμηλότερο (35,3%) που ωστόσο οφείλεται κυρίως στο εύρημα ότι στον κλάδο αυτό αποτυπώθηκε ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων χωρίς ενοίκιο (38,5%) έναντι εκείνων των υπηρεσιών (32,1%) και του εμπορίου (26%).
46% μείωση τζίρου για οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις
Όπως σημειώνεται στην έρευνα η « ευρεία αξιοποίηση του μέτρου μείωσης των ενοικίων αποτελεί μια αναμενόμενη εξέλιξη καθώς τα μισθώματα αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο του κόστους των επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων που ανέστειλαν την λειτουργία τους, δεν συμπεριελάμβαναν σημαντικά στοιχεία των δαπανών τους που συνέχιζαν να υφίστανται παρά το lockdown, ήταν επόμενο η πλειονότητα των επιχειρήσεων να κάνει χρήση του μέτρου».
Έτσι το 73% των επιχειρήσεων που ανέστειλαν πλήρως την λειτουργία τους και είχαν ενοίκιο προχώρησαν στην μείωση του. Μάλιστα το γεγονός ότι ο μέσος όρος μείωσης του τζίρου για τις οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις είναι στο 46% κάνει απολυτά κατανοητό γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων προχώρησαν στην αξιοποίηση του μέτρου αυτού.
Ωστόσο όπως καταγράφεται το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συγκεκριμένο μέτρο είχε αρνητικές προεκτάσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εκμισθωτές. Από τη μια μεριά, οι επιχειρήσεις διατήρησαν ένα σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων τους ακέραιο παρά το γεγονός πως ένας εξωγενής παράγοντας οδήγησε σε πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ από την άλλη μεριά τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί για την αναπλήρωση της απώλειας των εισοδημάτων των εκμισθωτών εξασφαλίζονται εν μέρει μέσω μελλοντικών φοροελαφρύνσεων.
Με αλλά λόγια οι επιχειρήσεις σε συνθήκες μειωμένων ή και μηδενικών εσόδων χρησιμοποίησαν μέρος των αποθεματικών τους για την κάλυψη δαπανών που συνέχισαν να είναι απαιτητές παρά το πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας, μειώνοντας έτσι την ρευστότητα που ήταν απαραίτητη για την επαναλειτουργία και την βιωσιμότητα τους.

(in.gr)