Αυξάνονται τα πετράδια στο στέμμα της θεσσαλικής Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε..
Η γαλακτοβιομηχανία των αδερφών Σαράντη, είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο νικητής του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για τις εγκαταστάσεις και τα σήματα της γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ ως στοιχεία της πτωχευτικής της περιουσίας.
Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr προσφορά κατέθεσε μόνο η εταιρεία των Τρικάλων με το τίμημα να ανέρχεται σε 7,7 εκ. ευρώ.
Ο πήχης, για την απόκτηση της ιστορικής βορειοελλαδίτικης γαλακτοβιομηχανίας που σταμάτησε την παραγωγική της δραστηριότητα το 2014 είχε τεθεί στα 7,721 εκ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνεται σχετικά, δυνάμει της σχετικής απόφασης, το 2020, του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σε συνδυασμό με τη σχετική πράξη της εισηγήτριας πτωχεύσεων Θεσσαλονίκης, μέσω του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, στην Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. περιέρχονται τα παρακάτω στοιχεία της ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στο 14ο χλμ Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά:
Α) της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας της ομάδας περιουσίας που συναπαρτίζεται από το ακίνητο επί του οποίου βρίσκεται η βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων μετά του συνόλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί σε αυτή και έχουν οργανωθεί ως ενιαίο σύνολο για την εξυπηρέτηση της επεξεργασίας γάλακτος και της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
Β) του εμπορικού σήματος ΑΓΝΟ και
Γ) των επιμέρους εμπορικών σημάτων (ΑΓΝΟ CHOCO MILK, VITALIA ΑΓΝΟ κ.α.) επί των οποίων έχει δικαίωμα η πτωχή εταιρεία.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr