Περαιτέρω ανοδικά κινήθηκε στη διάρκεια του 2020 ο κύκλος εργασιών της θεσσαλικής μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, σε ενοποιημένη βάση, σε σύγκριση με την πορεία του 2019.

Περισσότερα στο thessaliaeconomy.gr