Βελτίωση της κερδοφορίας τους σημείωσαν οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες και οι 200 πιο κερδοφόροι όμιλοι στην Ελλάδα για το 2017, σύμφωνα με μελέτη της ICAP στο πλαίσιο της έκδοσης «Business Leaders in Greece».
Η 11η επιχειρηματική έκδοση «Business Leaders in Greece» περιλαμβάνει τις εταιρείες και ομίλους πρωταθλητές κερδών της Ελλάδας για το 2017. Επιπλέον, διαθέτει επίκαιρη και πλούσια αρθρογραφία επιφανών λειτουργών και στελεχών.
Σύμφωνα με την ICAP, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες:
•    κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους σχεδόν το 70% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς του τελευταίου έτους στη βάση δεδομένων της ICAP
•    εμφάνισαν το 2017 συνολικά κέρδη EBITDA της τάξης των 12,8 δισ. ευρώ, καλύπτοντας ποσοστό της τάξης του 98% των κερδών EBITDA που προκύπτουν από το σύνολο των επιχειρήσεων με δημοσιευμένους ισολογισμούς
•    εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των 7,2 δισ. ευρώ το 2017, υπερκαλύπτοντας τα αντίστοιχα κέρδη που προκύπτουν από το σύνολο των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς.
Συγκρίνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 500 εταιρειών της κατάταξης του 2017 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2016, προκύπτει κατά την ICAP εικόνα εντυπωσιακής βελτίωσης, με κύρια χαρακτηριστικά τα εξής:
•    Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας. Τα συνολικά κέρδη EBITDA των 500 εταιρειών αυξήθηκαν κατά 15,1% ανερχόμενα σε 12,8 δισ. ευρώ το 2017 ( μεταβολή 2017/16 : + 1,68 δισ. ευρώ).
•    Εντυπωσιακή αύξηση του τελικού αποτελέσματος. Τα συνολικά προ φόρου κέρδη ανήλθαν σε 7,2 δισ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας αύξηση 25,8% έναντι του 2016.
Με βάση το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη προ φόρου - 2017), από τις 500 εταιρείες της κατάταξης η μεγάλη πλειοψηφία, το 90,8% ήταν:
•    κερδοφόρες (αναλογία μεγαλύτερη της αντίστοιχης περσινής).
•    Αξιόλογη αύξηση εμφάνισαν τόσο ο συνολικός κύκλος εργασιών (9,5%) όσο και τα ίδια κεφάλαια των 500 επιχειρήσεων (5,1%) το 2017.
Από πλευράς πλήθους εταιρειών, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις του τομέα «λοιπών υπηρεσιών υπηρεσιών» κυριαρχούν ανάμεσα στις top 500 πιο κερδοφόρες το 2017, καλύπτοντας μερίδια 33,0% και 32,4% αντίστοιχα επί του συνόλου των εταιρειών.
Η συμμετοχή των πρώτων 20 εταιρειών της κατάταξης στα συνολικά μεγέθη είναι σταθερά καθοριστική σύμφωνα με την ICAP, εφόσον μόνον αυτές κάλυψαν το 2017 μερίδιο 50,9% επί των συνολικών κερδών EBITDA και 37,2% στο συνολικό κύκλο εργασιών των 500 εταιρειών της κατάταξης.
Κορυφαία κερδοφόρα εταιρεία τόσο για το 2017 όσο και το 2016, ανεδείχθη η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (παρά τη μείωση των κερδών της κατά 13,6% το τελευταίο έτος). Σταθερή στη 2η θέση παρέμεινε και η ΔΕΗ Α.Ε. εμφανίζοντας, ωστόσο, μικρή υποχώρηση των αντίστοιχων κερδών EBITDA (-2,7%). Στην τρίτη θέση παρέμειναν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. , παρουσιάζοντας οριακή θετική μεταβολή των κερδών της (0,6%). Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ  (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.
Κορυφαίοι  όμιλοι (βάσει κερδών EBITDA) για το 2017 ανεδείχθησαν οι εξής
•    όμιλος εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε.
•    όμιλος εταιρειών Δ.Ε.Η. Α.Ε.
•    όμιλος εταιρειών  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
•    όμιλος εταιρειών  ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
•    όμιλος εταιρειών Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ICAP, Νικήτας Κωνσταντέλλος, ανέφερε πως μετά από μια μακροχρόνια περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονομία κινήθηκε σε ανοδική τροχιά το 2017, καθώς το ΑΕΠ της χώρας κατέγραψε χαμηλούς μεν, αλλά θετικούς ρυθμούς μεταβολής, τάση η οποία συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2018.
Όπως σημείωσε, με βάση τους ισολογισμούς του έτους 2017, οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες βελτίωσαν σημαντικά τα αποτελέσματά τους, πετυχαίνοντας εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας τους, ενώ παράλληλα θετική ήταν και η εξέλιξη τόσο των συνολικών τους πωλήσεων όσο και των ιδίων κεφαλαίων.

naftemporiki.gr