Το σοβαρό έλλειμμα στην παροχή επαρκούς εκπαίδευσης από τα γυμνάσια και τα λύκεια στη χώρα μας επιβεβαιώνει έκθεση της Κομισιόν.
Έκθεση διαπιστώνει ότι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% οι Έλληνες μαθητές έχουν χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά, στην έκθεση καθώς και στις φυσικές επιστήμες, ενώ το 27,3% υστερεί στην ανάγνωση, την ίδια στιγμή που οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών είναι χειρότερες από εκείνες του Ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Χειρότερες οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο
Στην ίδια έκθεση που δημοσιεύει η Καθημερινή αποτυπώνεται ιδιαίτερα χαμηλή συμμετοχή, μόλις 4,5% σε προγράμματα τόσο δια βίου μάθησης όσο και κατάρτισης. Όσον αφορά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι συντάκτες κάνουν ειδική αναφορά στους 15χρονους μαθητές που εξακολουθούν να διατρέχουν τον κίνδυνο εκπαιδευτικής φτώχειας.
Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα το συγκεκριμένο ποσοστό ανέρχεται σε 32% όταν ο μέσος όρος στις χώρες της ΕΕ κυμαίνεται περίπου στο 20%.
Αναλυτικότερα τα στοιχεία για την Ελλάδα:
Το 35,8% των μαθητών έχει χαμηλή επίδοση στα Μαθηματικά ενώ στην έκθεση του 2009 το ποσοστό ήταν 30,4% με τον μέσο όρο της ΕΕ να είναι στο 22,2%.
Το 32,7% των μαθητών έχει χαμηλή επίδοση στις φυσικές επιστήμες ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 20,6% με το ελληνικό ποσοστό να έχει αυξηθεί από το 25,3% του 2009.
Χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση καταγράφεται στο 27,3% των μαθητών όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 19,7% και το αντίστοιχο ελληνικό ποσοστό του 2009 ήταν 21,3%.
Απεναντίας η χώρα μας είναι πολύ «καλύτερα» από την Ευρώπη στην πρόωρη εγκατάλειψη των σπουδών από φοιτητές ηλικίας 18-24 ετών με ποσοστό 4,7% όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 10,6%.

(in.gr)