Συνταξιούχους που δεν δήλωσαν τα αναδρομικά, φυσικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση και εργοδότες που δεν απέστειλαν στην εφορία τις βεβαιώσεις αποδοχών, αποκάλυψε η διασταύρωση στοιχείων που πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (AΑΔΕ) για τα εισοδήματα της χρήσης του 2014. Συνολικά 83.000 φορολογούμενοι απέκρυψαν όπως φαίνεται φορολογητέα ύλη από το ελληνικό Δημόσιο και πλέον καλούνται να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση πληρώνοντας ταυτόχρονα τους φόρους, τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.
Από τις 83.000 οι περίπου 40.000 είναι συνταξιούχοι οι οποίοι με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ έλαβαν αναδρομικά ποσά το 2014, ωστόσο «ξέχασαν» να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να δηλώσουν στην εφορία τα σχετικά ποσά.
Ταυτόχρονα, εντοπίστηκαν ακόμα 43.000 φορολογούμενοι που δεν δήλωσαν εισοδήματα της χρήσης 2014 και οι οποίοι επίσης θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση ή ακόμα και εμπρόθεσμη αρχική για να δηλώσουν τα εισοδήματα αυτά. 
Εντός της εβδομάδας, οι 83.000 που απέκρυψαν όπως προκύπτει από τη διασταύρωση, φορολογητέα ύλη, θα λάβουν μήνυμα έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα στην υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων.
Οι 40.000 συνταξιούχοι με την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τα αναδρομικά ποσά που έλαβαν το 2014 στα έτη που αυτά ανάγονται, περιορίζοντας έτσι τη φορολογική επιβάρυνση που προκύπτει. Πάντως, θα πληρώσουν αφενός τους φόρους που προκύπτουν από τα αναδρομικά που ξέχασαν να δηλώσουν, την εισφορά αλληλεγγύης καθώς και πρόστιμα και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Οι υπόλοιποι θα δηλώσουν κανονικά στη χρήση του 2014 τα ποσά που τους έχει καταλογίσει η εφορία.
Οσοι αμφισβητήσουν τους φόρους που καταλογίζει η εφορία θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού στη ΔΟΥ τους προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που θα δείχνουν ότι έχουν δηλώσει και πληρώσει κανονικά τους φόρους που τους αναλογούν. Οσοι όμως δεν υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στον καταλογισμό των φόρων, ενώ θα πραγματοποιηθεί και ο σχετικός έλεγχος αυξάνοντας σημαντικά τους φόρους και τα πρόστιμα που προκύπτουν. Στα τέλη του επόμενου μήνα θα εκδοθούν τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα και θα αναρτηθούν στον προσωπικό λογαριασμό κάθε φορολογούμενου.
Αδήλωτα του 2013
Σημειώνεται ότι ανάλογη διασταύρωση είχε πραγματοποιηθεί και για αναδρομικά του 2013  όπου είχαν εντοπιστεί περίπου 70.000 συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά. Μάλιστα, οι ανωτέρω συνταξιούχοι έχουν προθεσμία έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν αιτήσεις ακύρωσης ή τροποποίησης των πράξεων προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ωστόσο, κάποιοι από αυτούς είχαν υποβάλει κανονικά τροποποιητικές δηλώσεις και από λάθος της εφορίας τούς καταλογίστηκαν φόροι που είχαν ήδη πληρώσει. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα:
• Να ακυρώσουν τους φόρους, τις επιβαρύνσεις που λανθασμένα τους βεβαιώθηκαν από τις εφορίες εφόσον είχαν υποβάλει συμπληρωματικές δηλώσεις και πλήρωσαν φόρο για τα αναδρομικά που είχαν εισπράξει το 2013.
• Να μειώσουν τις επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τη φορολόγηση των αναδρομικών ποσών συντάξεων. Τα ποσά αυτά με την έκδοση νέων εκκαθαριστικών θα φορολογηθούν στο έτος στο οποίο πραγματικά ανάγονται και όχι συνολικά στο έτος στο οποίο εισπράχθηκαν.

Προκόπης Χατζηνικολάου (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)