Αυξήσεις μισθών στο σύνολο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας αλλά και στις επιμέρους κατηγορίες των εργαζομένων κατέγραψε ο ΕΦΚΑ τον Μάιο του 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,29%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,76% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 3,27% (συμπεριλαμβάνονται η πλήρης και η μερικής απασχόλησης). Ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 4,08% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,01%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο αυξήθηκε κατά 2,57%, ενώ ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 3,12%. Από το σύνολο των 2.491.102 εργαζομένων, το 28,73% από αυτούς, δηλαδή 715.875 άτομα, εργαζόταν με μορφές μερικής απασχόλησης.
Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 50,67 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.166,76 ευρώ, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 24,68 ευρώ και 409,21 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 40,37 ευρώ και ο μέσος μισθός 599,09 ευρώ. Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.
Από τα αντίστοιχα στοιχεία του ΕΦΚΑ για τον Μάιο του 2018 προκύπτει ότι στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ήταν 49,40 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.131,42 ευρώ. Στη μερική απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο ήταν 23,11 ευρώ και ο μέσος μισθός 379,93 ευρώ, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο ήταν 39,67 ευρώ και ο μέσος μισθός 576,01 ευρώ. Τον φετινό Μάιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018, ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 7,43%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,34% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 7,38%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 8,44%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 5,90%.
Στα στοιχεία των μισθών του φετινού Μαΐου έχει αποτυπωθεί η αύξηση που είχε προηγηθεί τον Φεβρουάριο του 2019 κατά 10,9% στους κατώτατους μισθούς όσων εργαζομένων αμείβονται με την ΕΓΣΣΕ.
Σύγκριση βασικών μεγεθών
Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,10%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,52% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,98%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 13,05%.
Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,05%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,65% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,15%. Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,23% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε οριακά κατά 0,02%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε οριακά κατά 0,20% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,68%.
Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (από 280.482 κοινές επιχειρήσεις και 12.161 από οικοδομοτεχνικά έργα) ανέρχεται σε 2.369.392, εκ των οποίων 2.332.864 σε κοινές επιχειρήσεις και 36.528 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ