Μείωση 0,5% σημείωσαν οι σχολικές μονάδες, τόσο στα νηπιαγωγεία όσο και στα δημοτικά σχολεία, το σχολικό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις στατιστικές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντίθετα, το διδακτικό προσωπικό αυξήθηκε 2,4% στα νηπιαγωγεία και 1,7% στα δημοτικά
Οι εγγεγραμμένοι μαθητές παρουσίασαν μείωση 0,4% στα νηπιαγωγεία και 1% στα δημοτικά, ενώ οι αποφοιτήσαντες μαθητές από τα δημοτικά αυξήθηκαν κατά 1,6%.
Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές ήταν ένας εκπαιδευτικός για 10,3 μαθητές στα νηπιαγωγεία και ένας εκπαιδευτικός για 9,3 μαθητές στα δημοτικά πέρυσι, ενώ για το σχολικό έτος 2016/2017 οι αντίστοιχες αναλογίες ήταν 1 προς 10,6 και 1 προς 9,5.
Η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 32,1% του σχολικού πληθυσμού των νηπιαγωγείων και το 34,9% των δημοτικών της χώρας.

naftemporiki.gr