Στην πρόσληψη 192 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για να αντιμετωπίσει τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται στο μέτωπο της καταπολέμησης της πανδημίας του κορωνοϊού.
Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας 8 μηνών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με σκοπό την ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών με Covid-19 και των στενών επαφών τους, καθώς και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής υγειονομικής ή άλλης απειλής.
Το προσωπικό θα τοποθετηθεί και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) ως εξής:
Στο ΠΕΚΕΠΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με έδρα την Κομοτηνή 12 θέσεις
Στο ΠΕΚΕΠΠ Αττικής με έδρα την Αθήνα 30 θέσεις
Στο ΠΕΚΕΠΠ Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη 12 θέσεις
Στο ΠΕΚΕΠΠ Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα 12 θέσεις
Στο ΠΕΚΕΠΠ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη 12 θέσεις
Στο ΠΕΚΕΠΠ Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα 12 θέσεις
Στο ΠΕΚΕΠΠ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα 12 θέσεις
Στο ΠΕΚΕΠΠ Ιονίων Νήσων με έδρα τη Λευκάδα 12 θέσεις
Στο ΠΕΚΕΠΠ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη 30 θέσεις
Στο ΠΕΚΕΠΠ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο 12 θέσεις
Στο ΠΕΚΕΠΠ Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο 12 θέσεις
Στο ΠΕΚΕΠΠ Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη 12 θέσεις
Στο ΠΕΚΕΠΠ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία 12 θέσεις.
Οι προσλαμβανόμενοι με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα εκπαίδευσης χρονικής διάρκειας έως 40 ημερών, το οποίο θα αφορά σε ζητήματα ιχνηλάτησης και παρακολούθησης των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού και των στενών επαφών τους.