Πάνω από το 60% του ΑΕΠ της χώρας παράγεται σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία, ενώ τεράστιες είναι οι ανισότητες στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το 2017, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) αυξήθηκε κατά 2,3% στο σύνολο της χώρας, με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρουσιάζουν οι περιφέρειες της Κρήτης, της Στερεάς Ελλάδας και του Νοτίου Αιγαίου.
Από τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πως, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, σχεδόν το μισό ΑΕΠ παράγεται στην Αττική.
Ειδικότερα, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική με 47,6% και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 13,7%. Αθροιστικά και οι δύο περιφέρειες παράγουν το 61,3% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.
Με πολύ χαμηλότερα ποσοστά ακολουθούν η Θεσσαλία με συμμετοχή 5,2% στο συνολικό ΑΕΠ, η Κρήτη με 5% και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία παράγει το 4,5% του ΑΕΠ.
Με βάση την περιφερειακή κατανομή της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας και τα στοιχεία των στατιστικών πληθυσμού (υπολογιζόμενος πληθυσμός στο μέσο του έτους) υπολογίζεται το κατά κεφαλήν περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).
Στο σύνολο της χώρας, το 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 2,3%, σε σύγκριση με το 2016 και διαμορφώθηκε σε 16.757 ευρώ, από 16.378 ευρώ που ήταν το 2016.
Διαφορές
Έντονες ωστόσο είναι οι διαφορές μεταξύ του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των περιφερειών, αφού η πρώτη περιφέρεια (Αττική) εμφανίζεται να έχει σχεδόν διπλάσιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από την περιφέρεια που είναι στην τελευταία θέση και είναι Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Από την περιφερειακή ανάλυση παρατηρείται ότι οι περιφέρειες με τη σημαντικότερη αύξηση είναι η Κρήτη, η Στερεά Ελλάδα και η Αττική, ενώ μείωση παρουσιάζει μόνο η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Στην κορυφή της λίστας με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2017 είναι η Αττική με 22.784 ευρώ και στη δεύτερη θέση είναι η Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου με 18.091 ευρώ. Μόνο οι δύο αυτές περιφέρειες είναι πάνω από τον μέσο όρο της χώρας που είναι στα 16.757 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες είναι κάτω του μέσου εθνικού όρου.
Στην τρίτη θέση, με ποσό 15.464 ευρώ, είναι τα Ιόνια νησιά. Το αυξημένο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο Ν. Αιγαίο και στα  Ιόνια Νησιά, που καταλαμβάνουν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, αντανακλά την αυξημένη επίδραση του τουρισμού.
Ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα με 15.214 ευρώ, η Δυτική Μακεδονία με 14.663 ευρώ και η Κρήτη με 14.366 ευρώ. Η Κεντρική Μακεδονία, παρότι είναι η δεύτερη περιφέρεια με το μεγαλύτερο μερίδιο στο εθνικό ΑΕΠ, εντούτοις το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι σε χαμηλά επίπεδα, καθώς ανέρχεται σε 13.172 ευρώ και καταλαμβάνει την όγδοη θέση, μεταξύ των 13 περιφερειών.
Στην τελευταία θέση, με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 2017, βρισκόταν η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, με ποσό 11.539 ευρώ. Πιο πάνω βρίσκονται η Ήπειρος, με ποσό 11.879 ευρώ, το Β. Αιγαίο με 11.955 ευρώ, η Δυτική Ελλάδα με ποσό ύψους 12.216 ευρώ, η Θεσσαλία με 12.911, η Κεντρική Μακεδονία με 13.172 ευρώ και η Πελοπόννησος με 13.903 ευρώ.
Η ΕΛΣΤΑΤ διευκρινίζει ότι οι περιφερειακοί λογαριασμοί παρέχουν πληροφορίες για βασικές οικονομικές μεταβλητές σε περιφερειακό επίπεδο. Οι μεταβλητές αυτές είναι η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (επενδύσεις) και η απασχόληση. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον αναθεωρημένο υπολογιζόμενο πληθυσμό στο μέσο του έτους με βάση την απογραφή πληθυσμού 2011 κατά περιφέρεια.

naftemporiki.gr