Στις 1.138 ανήλθαν οι καταγγελίες πολιτών προς τον ΕΦΕΤ το 2018, με το 14,9% από αυτές να αφορά επιχειρήσεις και το 85,1% τρόφιμα, ενώ το 58,1% των καταγγελιών ήταν επώνυμες και το 41,9% ανώνυμες. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, μόλις το 10,8% των καταγγελιών έγινε με προσκόμιση δείγματος το οποίο  διευκολύνει σημαντικά τη διερεύνηση της καταγγελίας.
Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, μέσω της γραμμής επικοινωνίας 11717 και του Κέντρου Λήψης Αναφορών, οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
-Μη ασφαλή τρόφιμα : 37,5%, Παρουσία ξένου σώματος : 15,6%- Υπέρβαση της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας: 4% -Μη τήρηση κανόνων υγιεινής: 9,8%, -Επισήμανση - παρουσίαση : 12,1%, Εκδήλωση διαταραχών: 7,6%.

naftemporiki.gr