Μικρή αύξηση στον αριθμό των γιατρών και οδοντιάτρων, καταγράφεται στο δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το οποίο δημοσιοποιήθηκε σήμερα.Σε επίπεδο Θεσσαλίας πάντως οι δείκτες είναι αρνητικοί.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εγγεγραμμένοι ιατροί στους Ιατρικούς Συλλόγους το έτος 2018 ανήλθαν σε 65.513 στο σύνολο της χώρας, παρουσιάζοντας αύξηση 1% σε σχέση με τα αναθεωρημένα στοιχεία έτους 2017.
Αναφορικά με τις ειδικότητες ιατρών, οι σημαντικότερες αριθμητικά στο σύνολο της χώρας είναι οι ειδικότητες της Παθολογίας, της Παιδιατρικής, της Βιοπαθολογίας, της Καρδιολογίας, της Γενικής Ιατρικής και της Μαιευτικής - Γυναικολογίας.
Στη Θεσσαλία ο αριθμός των γιατρών ανήλθε σε 3.755 από 3.781 μια μείωση της τάξης του 0,7%.
Ο συνολικός αριθμός των οδοντιάτρων παρουσίασε αύξηση το 2018 σε σχέση με το 2017 στο σύνολο της χώρας.
Οι εγγεγραμμένοι οδοντίατροι, το έτος 2018 ανήλθαν σε 13.300, παρουσιάζοντας αύξηση 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η μεγαλύτερη αύξηση, κατά απόλυτες τιμές, για το έτος 2018 παρατηρήθηκε στην Περιφέρεια της Αττικής (0,7%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση, κατά απόλυτες τιμές, παρατηρήθηκε στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας (2%). Από 764 το 2017 σε 749 το 2018.

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)