Μείωση κατά 2,2 δισ. ευρώ εμφάνισαν στα τέλη Ιανουαρίου οι καταθέσεις που διατηρούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στις τράπεζες, προσγειώνοντας τα υπόλοιπα στα 177,8 δισ. ευρώ, από το ρεκόρ των 180 δισ. ευρώ που είχε παρατηρηθεί τον Δεκέμβριο του 2021 και το οποίο ήταν το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2011.
Η μείωση είναι αναμενόμενη, καθώς παρατηρείται παραδοσιακά τον πρώτο μήνα κάθε χρόνου μετά το υψηλό επίπεδο καταθέσεων που καταγράφεται κάθε Δεκέμβριο λόγω και της καταβολής του δώρου των Χριστουγέννων στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ, τη μεγαλύτερη μείωση καταγράφουν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων που υποχώρησαν κατά 1,8 δισ. ευρώ, στα 43,1 δισ. ευρώ, γεγονός που ερμηνεύεται από τις αυξημένες δαπάνες στις οποίες προχωρούν οι επιχειρήσεις κατά τον πρώτο μήνα του έτους για νέες παραγγελίες εμπορευμάτων και πρώτων υλών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πραγματική μείωση των καταθέσεων από επιχειρήσεις θα ήταν μεγαλύτερη εάν τον ίδιο μήνα δεν είχε παρατηρηθεί αύξηση των καταθέσεων κατά 613 εκατ. ευρώ από τις ασφαλιστικές και τις λοιπές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, η ρευστότητα των οποίων δεν αποτελεί σταθερό μέγεθος και αυξομειώνεται κάθε μήνα.
Τον ίδιο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι καταθέσεις των νοικοκυριών υποχώρησαν κατά 457 εκατ. ευρώ, στα 134,7 δισ. ευρώ, και το ερώτημα που ανακύπτει είναι εάν η άνοδος που παρατηρούνταν σταθερά τους προηγούμενους μήνες είναι πλέον διατηρήσιμη μετά την άνοδο του πληθωρισμού, που κατατρώει το διαθέσιμο εισόδημα.
Στο σκέλος της χρηματοδότησης παρατηρείται επιβράδυνση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις από 4,5% τον Δεκέμβριο σε 3,5% τον Ιανουάριο και αρνητική ροή χρηματοδότησης κατά 994 εκατ. ευρώ.
Η αρνητική ροή χρηματοδότησης αποτυπώνει τις αυξημένες αποπληρωμές δανείων από τις επιχειρήσεις, οι οποίες ξεπέρασαν τις νέες χρηματοδοτήσεις, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά τη ροή χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά, που ήταν επίσης αρνητική κατά 244 εκατ. ευρώ. Ο ρυθμός χρηματοδότησης των νοικοκυριών για στεγαστικά δάνεια παραμένει αρνητικός στο 3% και το χρέος των νοικοκυριών προς τις τράπεζες από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, μετά και τις πωλήσεις δανείων, περιορίστηκε στα 40 δισ. ευρώ.

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ