Διπλό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από την έως τώρα εξέλιξη της ρύθμισης των ασφαλιστικών εισφορών με την ένταξή τους στις 120 δόσεις.
Το πρώτο είναι θετικό συμπέρασμα, καθώς μέχρι προχθές τα χρέη που εντάχθηκαν στη ρύθμιση ανήλθαν στα 4,52 δισ. ευρώ.
Όμως, το δεύτερο συμπέρασμα είναι αρνητικό και ανησυχητικό, καθώς από τα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) προκύπτει ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο από την εφαρμογή του νόμου από τους συνολικά 432.550 οφειλέτες που μπήκαν στη ρύθμιση ήδη οι 22.389 οφειλέτες την έχασαν επειδή αδυνατούσαν είτε να πληρώσουν τη μηνιαία δόση της ρύθμισης είτε τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές ή και τα δύο μαζί.
Το συνολικό ποσό των οφειλών που αντιστοιχεί σε αυτές τις «χαμένες ρυθμίσεις» ανέρχεται σε 370,7 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο ζήτημα και για τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και για όσους χρωστούν σε αυτά, το κατά πόσο οι 432.550 οφειλέτες που εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα μπορέσουν να συνεχίσουν να πληρώνουν τη μηνιαία δόση της οφειλής τους μέχρι την αποπληρωμή του συνολικού χρέους.
Έχει επεξεργαστεί το 88% των αιτήσεων
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που παρουσιάζει η «Ν», μέχρι προχθές 2 Δεκεμβρίου, από το αρχικό σύνολο των 432.550 αιτήσεων που είχαν υποβληθεί μέχρι τις 7 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η επεξεργασία ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τις 382.758. Δηλαδή έχει ήδη διεκπεραιωθεί το 88% των αιτήσεων και απομένει η ολοκλήρωση της επεξεργασίας για άλλες 49.792 αιτήσεις, η οποία αναμένεται να τελειώσει μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου. Η επεξεργασία αυτών των αιτήσεων έφερε νέα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία ανέρχονται στα 313,4 εκατ. ευρώ.
Από τα αναλυτικά στοιχεία των ρυθμίσεων ανά ασφαλιστικό ταμείο, προκύπτει ότι από το σύνολο των 4,5 δισ. ευρώ που ήδη ρυθμίστηκαν, τα 2,59 δισ. ευρώ αφορούν οφειλές εργοδοτών προς το πρώην ΙΚΑ, ενώ στον ΟΑΕΕ το ποσό που ρυθμίστηκε μέχρι προχθές ανέρχεται σε 1,568 δισ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2019 το συνολικό ποσό των οφειλών που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ διαμορφώθηκε στα 35.542.541.507 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο). Από το σύνολο των οφειλών ύψους 35,5 δισ. ευρώ, τα 24,5 δισ. ευρώ αποτελούν την κύρια οφειλή, δηλαδή τις απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές, και τα υπόλοιπα 11 δισ. ευρώ είναι τα πρόσθετα τέλη και οι προσαυξήσεις.
Η συνολική εικόνα ρυθμίσεων ανά Ταμείο
Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της ηλεκτρονικής ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών ξεκίνησε στις 22 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2019. Από τον αριθμό των αιτήσεων που διεκπεραιώθηκαν μέχρι και την προηγούμενη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, το ποσό των χρεών που ρυθμίστηκε, καθώς και τα ποσά που εισπράχθηκαν από τις δόσεις ή τις εφάπαξ πληρωμές προκύπτει η ακόλουθη εικόνα ανά ασφαλιστικό φορέα:
1. ΙΚΑ - Εργοδότες
Αιτήσεις: 85.331
Ρυθμίστηκαν: 2.590.150.000 ευρώ
Εισπράχθηκαν: 202.416.000 ευρώ
2. ΟΓΑ
Αιτήσεις: 79.456
Ρυθμίστηκαν: 252.681.000 ευρώ
Εισπράχθηκαν: 12.778.000 ευρώ
3. ΟΑΕΕ
Αιτήσεις: 201.895
Ρυθμίστηκαν: 1.568.428.000 ευρώ
Εισπράχθηκαν: 88.998.000 ευρώ
4. ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Αιτήσεις: 12.993
Ρυθμίστηκαν: 87.363.000 ευρώ
Εισπράχθηκαν: 6.714.000 ευρώ
5. Παροχές: Αφορά χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από διάφορα Ταμεία και πρέπει να επιστραφούν. Σε αυτή την κατηγορία των ρυθμίσεων η εικόνα παρέμεινε αμετάβλητη τις τελευταίες 10 ημέρες και είναι η ακόλουθη:
Αιτήσεις: 3.138
Ρυθμίστηκαν: 16.532.000 ευρώ
Εισπράχθηκαν: 2.518.000 ευρώ
Πρώην ΟΑΕΕ: Διαγραφή οφειλών 903 εκατ. ευρώ
Κατά τη διάρκεια αυτού του τρίτου τρίμηνου 2019 παρατηρήθηκε μείωση του τρέχοντος υπολοίπου των οφειλών που προέρχονται από τον τ. ΟΑΕΕ κατά περίπου 903 εκατ. ευρώ, η οποία -σύμφωνα με το ΚΕΑΟ- εκτιμάται ότι είναι αποτέλεσμα του επανυπολογισμού των οφειλών μη μισθωτών. Ο επαναπροσδιορισμός της οφειλής γίνεται από τον ΕΦΚΑ έπειτα από αίτημα του οφειλέτη και εν συνεχεία υποβάλλεται η αίτηση ρύθμισης στο ΚΕΑΟ. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων ξεκίνησε στις 22 Μαΐου του τρέχοντος έτους.
Το τρέχον υπόλοιπο οφειλών, που ήταν 35,5 δισ. ευρώ στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2019, μεταβάλλεται καθημερινά, καθώς αφενός εντάσσονται στο σύστημα του ΚΕΑΟ νέοι οφειλέτες (με όλες τις προηγούμενες οφειλές τους) και αφετέρου οι οφειλές των ήδη ενταγμένων οφειλετών είτε αυξάνονται, λόγω των μηνιαίων πρόσθετων τελών καθυστέρησης και από νέες οφειλές που δημιουργούν οι οφειλέτες αυτοί, είτε μειώνονται λόγω καταβολών ποσών (δόσεις ρύθμισης, έναντι καταβολή, εξόφληση), διαγραφών, συμψηφισμών, επανυπολογισμών εισφορών κ.λπ.
Ειδικά στο γ' τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, έγινε η διαβίβαση των οφειλών των μη μισθωτών από τον ΕΦΚΑ για το έτος 2017, καθώς και για το έτος 2018 για όσους είχαν αιτηθεί ένταξη στη ρύθμιση Ν. 4611/2019.
Πρόκειται για 481.205 οφειλέτες με οφειλές 821,54 εκατ. ευρώ, οι οποίοι στο μεγαλύτερο μέρος δεν είναι νέοι οφειλέτες αλλά υπάρχοντες οφειλέτες των τέως Ταμείων (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) οι οποίοι δημιούργησαν και νέες οφειλές από το 2017 και μετά που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.
Όπως επισημαίνει και το ΚΕΑΟ, με την εφαρμογή της ευνοϊκής ρύθμισης των 120 δόσεων του ν. 4611/2019, παρατηρείται πολύ μεγάλη αύξηση στο πλήθος των ενεργών ρυθμίσεων και στο ρυθμισμένο ποσό.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο τέλος του Ιουνίου του 2019 οι ενεργές ρυθμίσεις ήταν συνολικά 143.942 και το ρυθμισμένο ποσό 2,6 δισ. ευρώ, ενώ στο τέλος του Σεπτεμβρίου οι ενεργές ρυθμίσεις ήταν συνολικά 296.359 και το ρυθμισμένο ποσό 4,12 δισ. ευρώ.
Εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα αποτελεί το κατά πόσο οι οφειλέτες των Ταμείων που εντάχθηκαν στις 120 δόσεις θα μπορέσουν να συνεχίσουν να πληρώνουν τις δόσεις τους μέχρι την αποπληρωμή του συνολικού χρέους.

Στέλιος Παπαπέτρου (Η Ναυτεμπορική)