Βαρύ θα είναι για τους φορολογούμενους το επτάμηνο Ιουνίου - Δεκεμβρίου, καθώς σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να συγκεντρωθούν έσοδα από φόρους άνω των 28,5 δισ. ευρώ. Τα αναλυτικά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πεντάμηνο δείχνουν ότι τα έσοδα από φόρους έχουν συγκρατηθεί στα 16,859 δισ. ευρώ. Σε σχέση με πέρυσι, μάλιστα, είναι αυξημένα (το αντίστοιχο διάστημα του 2020 είχαν διαμορφωθεί στα 15,471 δισ.), αλλά η αύξηση μικρή σημασία έχει δεδομένου ότι η σύγκριση γίνεται με την περίοδο του σκληρού lockdown (Μάρτιος - Μάιος 2020).
Μικρή σημασία έχει και το γεγονός ότι τα φορολογικά έσοδα εμφανίζονται μειωμένα κατά 193 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για τη συγκεκριμένη περίοδο. Κι αυτό διότι ο στόχος είναι αυτός που έχει οριστεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τον περασμένο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα να είναι ήδη ανεπίκαιρος.
Ο επτάμηνος φορολογικός «Γολγοθάς» αποδεικνύεται αν ληφθεί υπόψη ο αναθεωρημένος στόχος για τα φετινά φορολογικά έσοδα. Όπως προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής στρατηγικής, μέσα στο 2021 θα πρέπει να εισπραχθούν 45,53 δισ. από φόρους (έναντι 48,652 δισ. που ήταν ο στόχος με βάση τον προϋπολογισμό). Αυτό σημαίνει ότι για το επτάμηνο που υπολείπεται μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να εισπράττονται 4 δισ. ανά μήνα αποκλειστικά από φόρους, έναντι 3,37 δισ. που ήταν η εισπρακτική απόδοση στο πεντάμηνο.
Η επικαιροποίηση των στόχων όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να γίνει από τον επόμενο μήνα, δεδομένου ότι πλέον το μεσοπρόθεσμο σχέδιο έχει κατατεθεί στη Βουλή. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επιμέρους στόχοι, όπως ακριβώς αποτυπώθηκαν στο Μεσοπρόθεσμο:
α) Για φέτος θα πρέπει να εισπραχθούν 25,9 δισ. από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών. Από αυτά τα 16,998 δισ. θα πρέπει να προέλθουν από ΦΠΑ. Μέχρι και τον Μάιο από ΦΠΑ είχαν εισπραχθεί 6,553 δισ. ευρώ.
β) Οι φόροι εισοδήματος θα πρέπει να αποδώσουν 13,023 δισ., εκ των οποίων τα 9,585 δισ. θα προέλθουν από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και τα 2,309 δισ. από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Μέχρι και τον Μάιο τα φυσικά πρόσωπα είχαν καταβάλει 3,617 δισ. και τα νομικά πρόσωπα 414 εκατ. ευρώ.
Συνολικά στο πεντάμηνο τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 16,859 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 193 εκατ. ή 1,1% έναντι του στόχου. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:
* ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 10 εκατ. ευρώ ή 1,3%.  Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 46 εκατ. ή 30,1%.  Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 25 εκατ. ή 25,6%.  Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 33 εκατ. ή 126,8%.  Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 34 εκατ. ή 6%.  Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από φυσικά πρόσωπα κατά 42 εκατ. ή 1,2%.
* Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 510 εκατ. ή 91,1%, εκ των οποίων φόροι οχημάτων κατά 625 εκατ. ή 600,7%.
* Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 346 εκατ. ή 61,8%, εκ των οποίων επιστροφές δαπανών κατά 182 εκατ. ή 116,5%.
Μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:
* ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 84 εκατ. ευρώ ή 12,8%.  ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 308 εκατ. ή 5,1%.  ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 219 εκατ. ή 13,6%.
* ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 12 εκατ. ή 6,4%.  Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 83 εκατ. ή 17%. Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 16 εκατ. ή 13,3%.  Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 78 εκατ. ή 11,8%, εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά 67 εκατ. ή 10,6%.  Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από νομικά πρόσωπα κατά 102 εκατ. ή 14,1%. Μεταβιβάσεις κατά 147 εκατ. ή 7,2%.  Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 300 εκατ. ή 99,1%.

H Nαυτεμπορική