Στην άμεση απομάκρυνση των μπλε κάδων της ανακύκλωσης που βρίσκονται κοντά σε νοσοκομεία και κλινικές προχωρεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς παρά τις συνεχείς συστάσεις και τη σχετική καμπάνια που «τρέχει» το τελευταίο διάστημα, παρατηρήθηκε ότι εδώ και μέρες σε ορισμένα νοσοκομεία δεν γίνεται ορθή χρήση τους με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι στα ειδικά κέντρα, στα οποία η διαλογή γίνεται χειρωνακτικά.
Ετσι, αν και οι συγκεκριμένοι κάδοι έχουν τοποθετηθεί για να πετούν οι πολίτες συσκευασίες χαρτιού, πλαστικού, και αλουμινίου, μεταξύ άλλων, υπάρχουν αναφορές ότι σε ορισμένες περιπτώσεις καταλήγουν σε αυτούς τους κάδους ιατρικά απόβλητα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος μετάδοσης του νέου κορονοϊού στους εργαζομένους των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα απόβλητα αυτά.
Για αυτόν τον λόγο θα προχωρήσει η άμεση απομάκρυνση των μπλε κάδων που βρίσκονται κοντά σε νοσοκομεία και κλινικές ύστερα από σχετική απόφαση του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας μετά από συντονισμό με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος. «Κατά αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι τα απόβλητα των υγειονομικών μονάδων που προκύπτουν από υγειονομικές μονάδες θα οδηγούνται στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ)», επισημαίνεται.
Ενημέρωση των εργαζομένων
Από την πλευρά του υπουργείου Περιβάλλοντος θα υπάρξει σχετική ενημέρωση των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας, με παράλληλη τροποποίηση των δρομολογίων αποκομιδής των μπλε κάδων, ώστε να συνεχιστεί ομαλά η διαδικασία της ανακύκλωσης στη χώρα, εξασφαλίζοντας την προστασία όλων των εμπλεκομένων σε αυτή.

ethnos.gr