Ως «πολύ ανησυχητική» χαρακτηρίζεται η κατάσταση αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας αλλά και σε ακόμα 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Παράλληλα, σε άλλες 10 χώρες η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως «ανησυχητική».
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόβλεψης προειδοποιεί μάλιστα ότι «οι μολύνσεις, οι νοσηλείες και ο αριθμός των θανάτων αναμένεται να αυξηθούν μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες».
Η Ελλάδα και ακόμα 9 χώρες στην «πολύ ανησυχητική λίστα»
Από τις 27 χώρες της ΕΕ, η Ελλάδα και ακόμα 9 βρίσκονται στην κατηγορία, η οποία εκπέμπει τη μεγαλύτερη ανησυχία. Μαζί με την Ελλάδα στην ίδια λίστα βρίσκονται: το Βέλγιο, η Πολωνία, η Ολλανδία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία και η Σλοβενία.
10 χώρες στην «ανησυχητική» κατηγορία
Στις χώρες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «ανησυχητική» για την κατάσταση της επιδημίας Covid-19, βρίσκονται η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία και η Σλοβακία.
Τρεις χώρες βρίσκονται στην κατηγορία «μέτρια ανησυχία» (Γαλλία, Πορτογαλία, Κύπρος) ενώ Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία και Μάλτα είναι σε αυτήν της «χαμηλής ανησυχίας».
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί το ECDC για τις κατηγορίες ανησυχίας αναμιγνύει απόλυτες τιμές (αριθμός μολύνσεων, νοσηλειών και θανάτων) αλλά και την πρόσφατη εξέλιξή τους.
Σύμφωνα με τις τελευταίες προβολές, ο αριθμός των μολύνσεων και των θανάτων αναμένεται να αυξηθεί περίπου 50% τις επόμενες δύο εβδομάδες, για να φθάσουν έναν εβδομαδιαίο ρυθμό 300 νέων μολύνσεων και 2,7 θανάτων ανά 100.000 κατοίκους.

ethnos.gr