Σε ένα «μπρα ντε φερ» μεταξύ τραπεζών και οικονομικού επιτελείου εξελίχθηκε η χθεσινή σύσκεψη με τους CEO των τραπεζών, οι οποίοι εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους, καθώς υποστήριξαν πως δεν γνώριζαν τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη θεσμοθέτηση του κουρέματος των δανείων που αφορούν το πρόγραμμα «Γέφυρα ΙΙ».
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες οι τράπεζες διαμαρτυρήθηκαν εντόνως για τον αιφνιδιασμό καθώς ανησυχούν πως η κίνηση αυτή θα αποτελέσει πρόκριμα για διευρυμένα αιτήματα απομείωσης των ΜΕΔ, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη λήψη περαιτέρω προβλέψεων και χωρίς να έχουν γίνει προϋπολογισμοί καθώς τα κουρέματα θα λειτουργήσουν κατά περίπτωση.
Διαγραφή οφειλής, μείωση επιτοκίου, διατήρηση προσυμφωνηθείσας δόσης και επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής, προβλέπονται στη νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών ως μέτρα ανακούφισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Κοινωνοί αλληλογραφίας
Σύμφωνα ωστόσο με έγκυρες πηγές οι τράπεζες είχαν ενημερωθεί για τα αιτήματα της κυβέρνησης προς τους θεσμούς, μεταξύ των οποίων και το κούρεμα των δανείων του προγράμματος «Γέφυρα ΙΙ», επί τη βάσει των όσων προβλέπεται για το θέμα αυτό στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Μάλιστα, έγιναν κοινωνοί των απαντήσεων και της αλληλογραφίας πριν από την κατάθεση του αιτήματος. Συγχρόνως το αίτημα αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, αφού είχε ήδη τύχει έγκρισης από τον SSM και την ECB όπως αναφέρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Οι ρυθμίσεις και οι απομειώσεις θα πραγματοποιούνται με βάση το έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια όπως αυτό αποτυπώθηκε το 2018 από την EBA. Εννοείται πως η πρωτοβουλία θα ανήκει στις τράπεζες, τις μόνες αρμόδιες να αποφασίσουν σχετικώς, ωστόσο σε περίπτωση που αυτές δεν προβαίνουν στις απαραίτητες ρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων και το κούρεμα της οφειλής, τότε θα πρέπει να δικαιολογούν την άρνησή τους να το πράξουν απέναντι στους ίδιους τους θεσμούς.
Προσεκτική η διαγραφή
Οι ρυθμίσεις που προβλέπει η ΕΒΑ είναι μεταξύ άλλων περίοδος χάριτος, αναστολή πληρωμών, μείωση επιτοκίου, παράταση ληκτικότητας της διάρκειας του δανείου, πώληση του δανείου βάσει συμφωνίας, αλλά και μερική ή ολική διαγραφή χρέους. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα αποποιείται το δικαίωμα να εισπράξει νόμιμα από τον δανειολήπτη μέρος ή ολόκληρο το ποσό του ανεξόφλητου δανείου. Οι τράπεζες, όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο της αρχής, θα πρέπει να εφαρμόζουν την επιλογή διαγραφής χρέους προσεκτικά εφόσον η πιθανότητα διαγραφής χρέους μπορεί να προκαλέσει ηθικό κίνδυνο και έτσι πιθανόν να ενθαρρύνει «στρατηγικές αθετήσεις πληρωμών». Επομένως, τα ιδρύματα θα πρέπει να καθορίζουν συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες διαγραφής χρέους για να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν ισχυρά επίπεδα ελέγχου.

Eιρήνη Σακελλάρη (Η Ναυτεμπορική)