Διπλασιασμό των περιστατικών απάτης σε συναλλαγές με κάρτες πληρωμών είχαμε το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αν και το ποσοστό τους στο σύνολο των συναλλαγών εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά χαμηλό, η αύξηση των φαινομένων λειτουργεί ως καμπανάκι αφύπνισης για τους καταναλωτές. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν διαδικτυακές συναλλαγές και δη στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην τελευταία έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους είχαμε 125.288 περιστατικά απάτης, έναντι  68.923 το πρώτο εξάμηνο του 2018. Ο δείκτης κυμάνθηκε στο 0,03% ,που αναλογεί σε μία συναλλαγή απάτης ανά 4.000 συναλλαγές. Το αντίστοιχο ποσοστό ένα χρόνο νωρίτερα ήταν 0,02%.  
Σε όρους αξίας της απάτης, ο δείκτης κυμάνθηκε στο επίπεδο του 0,02% και αναλογεί σε 1 ευρώ αξία απάτης ανά 5,3 χιλ. ευρώ αξία συναλλαγών. Συνολικά τα περιστατικά απάτης αφορούσαν συναλλαγές αξίας  5.537.203 ευρώ, έναντι συναλλαγών αξίας  3.774.148 ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.
Από την ανάλυση της απάτης ανά δίαυλο συναλλαγής με κάρτες πληρωμών, όπως α) συναλλαγές σε τερματικά ΑΤΜ, β) πληρωμές σε τερματικά POS και γ) εξ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία της κάρτας (card not present - CNP), προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό της απάτης εκδηλώνεται στον εξ αποστάσεως δίαυλο διενέργειας συναλλαγών και ειδικότερα στις συναλλαγές μέσω Διαδικτύου. 
Ειδικότερα, το α΄ εξάμηνο 2019 ο αριθμός των περιστατικών απάτης που καταγράφηκαν ανά δίαυλο συναλλαγής ανήλθε σε 1,7 χιλ. στις συναλλαγές ΑΤΜ, σε 13,5 χιλ. στις πληρωμές POS και σε 110 χιλ. στις συναλλαγές CNP. Η αντίστοιχη αξία των περιστατικών απάτης ανά δίαυλο συναλλαγής διαμορφώθηκε σε 379,7 χιλ. ευρώ στις συναλλαγές ΑΤΜ, 437,5 χιλ. ευρώ στις πληρωμές POS και 4,7 εκατ. ευρώ στις συναλλαγές CNP.
Η περαιτέρω διερεύνηση της εξ αποστάσεως απάτης επιβεβαιώνει και στο τρέχον εξάμηνο ότι στην πλειονότητά της αφορά διαδικτυακές συναλλαγές στο εξωτερικό. Όπως επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος, η μη εκτενής χρήση του διεθνούς τεχνικού προτύπου ασφαλών συναλλαγών 3DSecure από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών του εξωτερικού συνεπάγεται υψηλότερα ποσοστά απάτης στις διασυνοριακές συναλλαγές διαδικτύου, σε αντίθεση με την ελληνική αγορά, όπου οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών έχουν υλοποιήσει σε ευρεία έκταση το πρότυπο ασφαλών συναλλαγών 3DSecure. 

naftemporiki.gr