Περισσότερες από 1.000 είναι πλέον οι υπηρεσίες που έχουν ενταχθεί στο gov.gr, που άρχισε τη λειτουργία του από τον Μάρτιο 2020. Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη μέσα από τις 11 κατηγορίες υπηρεσιών παρέχει, χωρίς κόπο και χωρίς οι πολίτες να συνωστίζονται, οποιοδήποτε πιστοποιητικό κι έγγραφο, από τον τομέα γεωργίας και κτηνοτροφίας, επιχειρηματικής δραστηριότητας, δικαιοσύνης, πολίτη και καθημερινότητας, στράτευσης, μέχρι περιουσίας και φορολογίας, εργασίας κι ασφάλισης, οικογένειας, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού και τουρισμού κα.
Ταυτόχρονα, στο gov.gr μπορεί κανείς να εγγραφεί στην άυλη συνταγογράφηση, να εξυπηρετηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με ΚΕΠ, να εκδώσει πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών και να κάνει υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι πολίτες έχουν ανταποκριθεί και χρησιμοποιούν το gov.gr για να διεκπεραιώσουν εκκρεμότητες με το Δημόσιο.
Ειδικότερα, μέχρι τον Μάρτιο 2020 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 έχουν εκδοθεί 1.500.507 υπεύθυνες δηλώσεις, 629.771 εξουσιοδοτήσεις, 604.413 πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, 109.120 πιστοποιητικά γέννησης, 6952 πιστοποιητικά εγγύτερων συγγενών, 30.595 ληξιαρχικές πράξεις γάμου, 54.149 ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, 2994 ληξιαρχικές πράξεις συμφώνου συμβίωσης, 15.409 ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, 38.528 αιτήσεις προς ΚΕΠ μέσω του gov.gr, 1.129.391 ενεργοποιήσεις άυλης συνταγογράφησης, 7.880.165 άυλες συνταγές, 1.553.946 άυλα παραπεμπτικά εξετάσεων, 122.290 προσωρινές άδειες οδήγησης (από τον Μάιο 2020), ενώ πραγματοποιήθηκαν 19.416 ψηφιακά ραντεβού myKEPlive, 7.408.090 επισκέψεις σελίδων στο gov.g και 414.000 επισκέψεις στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών.
Οι περισσότεροι πολίτες συνδέθηκαν μέσα από το κινητό τους (332.738), οι υπόλοιποι μέσα από τον υπολογιστή τους (297.892) και τέλος λίγοι ήταν αυτοί που επέλεξαν το τάμπλετ για να «μπουν» στο gov.gr. (23.786).
Για Covid-19
Μέσω gov.gr οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν το ραντεβού τους για τον εμβολιασμό, να εκδώσουν βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας, αλλά και να ενημερωθούν για όσα όσα πρέπει να γνωρίζουν για την πανδημία.
Μεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης εργοδοτών για την αντιμετώπιση της Covid 19, δήλωσης εργαζομένων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, επιδότησης δανείων κύριας κατοικίας πληγέντων κορωνοϊού, δωρεάν ελέγχου για τον κορωνοϊό, δωρεάν ελέγχου για την Covid-19 για εκπαιδευτικούς και μαθητές 16 ετών και άνω.
Το gov.gr είναι η διαδικτυακή πύλη που φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες 19 υπουργείων, 67 φορέων κι οργανισμών και 7 ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου που παρέχονται μέσω Διαδικτύου.
Μέσα από το gov.gr οι πολίτες μπορούν, επίσης, να συμμετέχουν στην Ψηφιακή Ακαδημία, ώστε να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, διαδικτυακά και δωρεάν. Τα στοιχεία για την Ψηφιακή Ακαδημία καταγράφουν:
    214 μαθήματα
    32 πάροχοι
    30 θεματικές ενότητες
    1.800+ ώρες εκπαίδευσης
    280.000 μοναδικοί επισκέπτες
    414.000 Επισκέψεις στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών
    3.340.000 χτυπήματα σελίδων της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών
    3.910 προσβάσεις στο ερωτηματολόγιο γενικών ψηφιακών δεξιοτήτων (digcom2.1)
    1.870 προσβάσεις στις προτάσεις μαθημάτων (5 περιοχές δεξιοτήτων)
    1.500 προσβάσεις στο «εμπλουτίστε τις εξειδικευμένες σας γνώσεις» (εξειδικευμένες ομάδες).
Στόχος της επιμορφωτικής πύλης είναι να παρέχει στους πολίτες με εύκολο, γρήγορο και προσιτό τρόπο πρακτική υποστήριξη για τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και να αποτελέσει το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης που θα συγκεντρώνει ό,τι χρειάζονται για τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Πηγή: ΑΜΠΕ