Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση για επέκταση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα κατά έξι μήνες, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (της ΕΕ) αριθ. 472/2013.
Η επέκταση αυτή είναι μια κανονική και αναμενόμενη διαδικασία που χρησιμεύει για να εξασφαλιστεί η συνεχής υποστήριξη για την ολοκλήρωση, την παράδοση και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας της Ελλάδας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των ελληνικών αρχών. Η εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Επιτροπή αποφάσισε να ορίσει τον κ. Declan Costello, επί του παρόντος τον αρχηγό αποστολής για την Ελλάδα, στη θέση αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων. Η αποχώρηση του κ. Costello από τη θέση του ως επικεφαλής αποστολής ακολουθεί την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) το περασμένο καλοκαίρι και η θέση δεν θα πληρωθεί ξανά.
Η επόμενη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας θα δημοσιευθεί το φθινόπωρο.

ethnos.gr