Μια από τις μεγαλύτερες εκκοκκιστικές μονάδες της χώρας, που εδρεύει στη Θεσσαλία, άλλαξε ιδιοκτήτη, χθες Τετάρτη. Πρόκειται για το εκκοκκιστήριο της εταιρείας ΑΛΕΞ. Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε., στα όρια των νομών Τρικάλων και Καρδίτσας, το οποίο πουλήθηκε, μέσω πλειστηριασμού, από την Τράπεζα Πειραιώς η οποία ήταν και ο επισπεύδων.

Περισσότερα στο thessaliaeconomy.gr