Σχέδιο συµφωνίας που θα µπορούσε να αποτελέσει βάση για µια ουσιαστική και ισότιµη συνεργασία παραγωγών και µεταποιητών, επεξεργάζονται τα τελευταία 24ωρα γνήσιοι εκπρόσωποι συνεταιρισµών αιγοπροβατοτρόφων και καταξιωµένοι τυροκόµοι. 

Η πρωτοβουλία βάζει σαν στόχους να κατοχυρωθεί η ποιότητα της φέτας, να διευκολυνθεί η διείσδυσή της στις αγορές και να κατανεµηθεί αναλογικά και ισότιµα η προστιθέµενη αξία της µεταξύ των κρίκων της παραγωγικής αλυσίδας.

Της πρωτοβουλίας δείχνει να ηγείται αυτή τη φορά ο γαλακτοβιοµήχανος Μιχάλης Σαράντης (Ελληνικά Γαλακτοκοµεία Α.Ε.) και συµµετέχουν οι σηµαντικότεροι κλαδικοί συνεταιρισµοί αιγοπροβατοτρόφων, µε στελέχη όπως ο Γιώργος Βαϊόπουλος από την Καρδίτσα, ο Τάσος Αντωνίου από το Λιβάδι κ.α.

Οι πληροφορίες θέλουν αυτή την προσπάθεια να ανοίγει το δρόµο για επαναπροσδιορισµό της σχέσης ανάµεσα στους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις παρασκευής της Φέτας,  µετά από µια τριετία ασυνεννοησίας, που πήγε πίσω τον κλάδο της φέτας και ζηµίωσε -πρώτα και κύρια- τους αιγοπροβατοτρόφους. 

Το σχέδιο συµφωνίας προβλέπει ξεκάθαρα ότι σ’ αυτές τις συζητήσεις θα έχουν λόγο από δω και µπρος µόνο οι συµµετέχοντες ενεργά στην παραγωγική διαδικασία. Μ’ αυτή την έννοια, το τελικό σχέδιο συνιστά κατά κάποιο τρόπο νέα αφετηρία και για τη ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση της Φέτας  από την οποία θα πρέπει να αποκλειστούν συνδικαλιστές και συνδικαλιστικές οργανώσεις χωρίς παραγωγικό αντικείµενο, οι οποίοι θολώνουν συνήθως το περιεχόµενο των συνεννοήσεων και αποπροσανατολίζουν τους συντελεστές του κλάδου από τα πραγµατικά ζητήµατα. 

Άλλωστε, η συµµετοχή στις ∆ιεπαγγελµατικές µόνο των πραγµατικά συµµετεχόντων στην παραγωγική διαδικασία, είναι κάτι που προβλέπεται και από τους κοινοτικούς κανονισµούς. Με δεδοµένο λοιπόν ότι η υπό διαµόρφωση συµφωνία εκφράζει κατά κύριο λόγο τις γνήσιες δυνάµεις της παραγωγής, δεν θα µπορούσε παρά να τύχει αναγνώρισης και υποστήριξης και από τις δηµόσιες αρχές και φυσικά από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο τον τελευταίο καιρό δείχνει να αγωνιά ιδιαιτέρως για τα θέµατα αυτά και δη για την υπόθεση της ∆ιεπαγγελµατικής της Φέτας.

Γιάννης Πανάγος agronews.gr