Δραστική μείωση των εκμεταλλεύσεων σε όλα τα είδη οπωροφόρων δένδρων στη χώρα καταγράφηκε το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της πενταετούς έρευνας οπωροφόρων (μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές, βερικοκιές, κερασιές, πορτοκαλιές, λεμονιές, μικρόκαρπα εσπεριδοειδή και ελιές) της ΕΛΣΤΑΤ.
Με βάση τη σχετική έρευνα στην περιφέρεια Θεσσαλίας οι καλλιεργούμενες εκτάσεις (13.962 στρέμματα) με αχλαδιές αποτελούν το 42,3% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης σε όλη τη χώρα.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η περιφέρεια Θεσσαλίας όσον αφορά το συνολικό αριθμό καλλιεργούμενων εκτάσεων με μηλιές, πίσω από την Κεντρική Μακεδονία.  Στη Θεσσαλία οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με μηλιές φτάνουν τα 28.798 στρέμματα και αποτελούν το 30,7% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης.
Συνολικά μέσα στην πενταετία (2012-2017) οι εκμεταλλεύσεις με μηλιές μειώθηκαν κατά 6,6% και οι εκμεταλλεύσεις με αχλαδιές κατά 9,2%.