Παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο μέτρο 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ (μικρά αρδευτικά)  μέχρι την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου.
Να σημειωθεί ότι αίτημα για την παράταση της προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη στη Δράση 4.1.2, είχε καταθέσει το ΓΕΩΤΕΕ, το οποίο επισήμαινε ότι «λόγω της χρονικής σύμπτωσης της λήξης της εν λόγω προθεσμίας με την ταυτόχρονη υποβολή πολλών κανονιστικών απαιτήσεων για μια σειρά από Μέτρα και Δράσεις του Π.Α.Α. (3η πρόσκληση Υπομέτρου 6.1, υποβολή αιτήσεων πληρωμής 2ης δόσης για την 1η πρόσκλησης του ίδιου Υπομέτρου, υποβολή αιτημάτων πληρωμής για τις Δράσεις 4.1.1. κι 4.1.3, προδημοσίευση Δράσης 10.01.04 κλπ.), δημιουργείται εξαιρετικά βεβαρημένος φόρτος εργασίας στους εμπλεκόμενους Γεωπόνους-μελετητές, με προφανείς συνέπειες τόσο στην ομαλή εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων αγροτών, όσο και στην πληρότητα και ορθότητα των υποβαλλόμενων φακέλων».
Στα παραπάνω προβλήματα επισήμανε και την έλλειψη προσβασιμότητας που υπήρξε στο σύστημα του ΟΣΔΕ, για αρκετές ημέρες, λόγω της λήξης της σύμβασης του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα την αδυναμία συγκέντρωσης πολλών από τα απαιτούμενα στοιχεία.

(in.gr)