• Οι Περιφέρειες Θεσσαλίας και Πελοποννήσου ήταν οι μοναδικές που εμφάνισαν μειωμένο αριθμό εργατικών ατυχημάτων το 2018, σε σύγκριση με το 2017, όπως προκύπτει από την ανάλυση των... Περισσότερα