Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Π.Ε. Μαγνησίας ισούται με 0.69, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση των εργαστηρίων επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ισούται με 0.73. Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Π.Ε. Λάρισας ισούται με 0.79, στα Τρίκαλα με 0,75 και στην Καρδίτσα με 0,72.
Στη Μαγνησία τα κρούσματα είναι από 16 Νοεμβρίου εως 29 Νοεμβρίου 816, ενώ το οχτάμηνο  από 14 Μαρτίου εως 15 Νοεμβρίου ηταν 1157.

e-thessalia.gr