Στα διαγράμματα του επιδημιολογικού εργατηρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίς παρουσιάζεται  η ημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και ο αριθμός αναπαραγωγής R (R=reproductive number) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μαζί με την επιδημική καμπύλη παρουσιάζεται και ο κυλιόμενος μέσος όρος επίπτωσης του νοσήματος COVID-19 των τελευταίων 7 ημερών (moving average incidence). Για τον αριθμό αναπαραγωγής R χρησιμοποιήθηκε διάστημα έξι ημερών από την ημερομηνία δήλωσης ως πιθανή ημερομηνία μόλυνσης από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19).
Για τις επιδημικές καμπύλες και τους χάρτες χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα έως 26 Νοεμβρίου, για τον αριθμός αναπαραγωγής R δεδομένα έως 25 Νοεμβρίου.
Στη Μαγνησία στις 20 Νοεμβρίου ο δείτης μετάδοσης του κορωνοϊού ήταν στο 1,12 και σήμερα στο 0,81.

e-thessalia.gr