Να αναπνεύσουν ελεύθερα γιατί η ατμόσφαιρα είναι καθαρή και η ΑΓΕΤ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ρύπανση, προτρέπει το Υπουργείο Περιβάλλοντος τους πολίτες του Βόλου. Αυτό προκύπτει από την απάντηση που δίνει ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Χατζηδάκης και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σε κοινοβουλευτική ερώτηση του Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου σχετικά με την ανησυχία των πολιτών από την καύση απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ.Ο κ. Χατζηδάκης μάλιστα αναφέρει πως « η Περιφέρεια «µας ενηµέρωσε ότι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες ρύπανσης της ατµόσφαιρας είναι οι ανεξέλεγκτες καύσεις πλαστικών και άλλων στερεών υλικών σε υπαίθριους και στεγασµένους χώρους».
Ο Υπουργός απαντώντας στον βουλευτή αναφέρει: Σηµειώνουµε ότι η βιοµηχανία ελέγχεται συστηµατικά και από τα Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας. Επίσης, οι Υπηρεσίες των ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων πραγµατοποιούν ελέγχους στα φορτία εναλλακτικού καυσίµου τα οποία λαµβάνει η εταιρία. Σηµειώνουµε ότι η οικεία Περιφέρεια, η οποία και έχει τη σχετική αρµοδιότητα, έχει προβεί σε ενέργειες για την προµήθεια νέων σταθµών µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Επίσης, η Περιφέρεια µας ενηµέρωσε ότι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες ρύπανσης της ατµόσφαιρας είναι οι ανεξέλεγκτες καύσεις πλαστικών και άλλων στερεών υλικών σε υπαίθριους και στεγασµένους χώρους και για το λόγο αυτό υπάλληλοι της Περιφέρειας διενεργούν συνεχείς ελέγχους. Τέλος, ως προς το ζήτηµα της συγκρότησης της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για την οποία είχε δεσµευτεί η προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σε απάντησή της (16877/171/23-4- 2018) σε Ερώτηση Βουλής (4541/20-3-2018) του ιδίου κ. Βουλευτή, όπως άλλωστε προκύπτει και από τα επισυναπτόµενα έγγραφα, δεν λάβαµε καµία σχετική ενηµέρωση από τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ προς τις οποίες εστάλη η παρούσα Ερώτηση».

e-thessalia.gr