Σημαντικά πρόστιμα θα κληθούν να πληρώσουν ασχολούμενοι με εμποροβιοτεχνικά είδη που δραστηριοποιούνται στην λαϊκή αγορά της Καρδίτσας, αφού βρέθηκαν να έχουν υποπέσει σε παραβάσεις, σε σχετικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Οι έλεγχοι έγιναν από κλιμάκιο του τμήματος εμπορίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, παρουσία και αρμοδίων του Δήμου Καρδίτσας και σε δύο περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άδεια για την συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα, ενώ σε άλλες δύο ο χώρος που καταλαμβάνονταν ήταν μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.

Τα συνολικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν από το τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας ανέρχονται σε 7.000 ευρώ, με το 85% περίπου αυτού του ποσού να αντιστοιχεί στις παραβάσεις έλλειψης άδειας και το υπόλοιπο στην κατάληψη χώρου.

karditsaLine.Net