• Χαμηλής ποιότητας είναι το 25% των υπογείων υδάτων στη Θεσσαλία, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών για το 2022.  Η έκθεση... Περισσότερα