• ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
    Θα ολοκληρωθούν ως έργα γέφυρα από το νέο ΕΣΠΑ

    Μια δεκαετία σιδηροδρομικών έργων υπόσχεται το ΕΣΠΑ 2021-2027 καθώς πληθώρα έργων έχει προταθεί να χρηματοδοτηθούν μέσω του νέου προγράμματος. Η λίστα των έργων προχωρά και... Περισσότερα